2. Titorización personalizada


2. Titorización personalizada
Os participantes contarán cun servizo de titorización personalizado para axudalos
a abordar casos concretos na xestión da súa empresa e na preparación do seu
proxecto de cara a participación na primeira rolda galega de financiamento no
contexto do investimento responsable. Empregaranse videoconferencias e
outras ferramentas TIC para o desenvolvemento da titorización.